Nyhedsbrev 6. november 2021

I november-december fortsætter fejringen af OS’s 75 års jubilæum.

Og så skyder vi det nye år ind med forrygende nytårskoncerter og en festlig nytårskur for foreningens medlemmer i forbindelse med koncerten onsdag d. 5. januar 2022.

Læs mere her

Indkaldelse til generalforsamling 31. marts 2020

Bestyrelse for Odense Symfoniorkesters Venner indkalder hermed til generalforsamling ifølge foreningens vedtægter §4.:

”Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts.

Stk. 2. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med 1 måneds varsel ved e-mail til medlemmerne.”

Bemærk:
”§3. Stk2. Medlemsrettigheder forudsætter, at medlemskontingentet er betalt.” Dvs. at deltagelse i generalforsamlingen forudsætter, at der er betalt forfaldne kontingenter.

Generalforsamling afholdes tirsdag den 31. marts 2020 kl. 19.00 i Odense Symfoniorkesters kantine.

Læs videre “Indkaldelse til generalforsamling 31. marts 2020”