Velkommen!

Velkommen til Odense Symfoniorkesters Venner!

 

Foreningen blev stiftet den 26. august 2019.

Bliv én af vennerne og få endnu mere glæde af Odense Symfoniorkester.

Som medlem af Odense Symfoniorkesters Venner får du mulighed for at støtte OS og deltage i spændende medlemsaktiviteter.

Odense Symfoniorkesters Venner er en forening for alle musikinteresserede, der ønsker at støtte op om Odense Symfoniorkester.

Foreningens formål søges realiseret gennem:

  • At være samarbejdspartnere og ambassadører for OS og dermed blive synlige som et netværk af musikinteresserede.
  • At skabe et fællesskab mellem foreningens medlemmer gennem aktiviteter, tilbud og arrangementer.
  • At etablere interessegrupper til bearbejdelse og realisering af konkrete ønsker og behov fra medlemmerne og fra OS.