Information

Hvad er en interessegruppe?

Interessegruppe er en uformel gruppe af venner af Odense Symfoniorkester med fælles interesser indenfor et emne, der på en eller anden måde relaterer til Odense Symfoniorkesters aktiviteter.
Ethvert medlem af Odense Symfoniorkesters Venner (OSV) kan tage initiativ til at etablere en interessegruppe. Det eller de medlemmer, der ønsker interessegruppen etableret, kontakter bestyrelsen for OSV med et forslag.

OSV understøtter interessegrupper ved at annoncere forslag til interessegrupper, ved at stille kontaktperson fra bestyrelse til rådighed for gruppen og ved at etablere og vedligeholde kontakt mellem interessegruppen og Odense Symfoniorkester.

Interessegruppen registreres af OSV, når dens medlemmer har besluttet at påbegynde aktiviteter i gruppen. Interessegruppen annonceres i nyhedsbreve fra OSV og interessegruppen orienterer løbende om sine aktiviteter via OSV´s nyhedsbreve.

Interessegruppen konstituerer sig efter egne ønsker. Dens medlemmer aftaler arbejdsformen. Interessegruppen registreres som ophørt, når der i 12 måneder ikke er orienteret om aktiviteter til OSV.

Information
De nye nedsatte interessegrupper annonceres i Nyhedsbreve, på hjemmeside og Facebook.
Interessegrupperne orienterer løbende om sine aktiviteter i Nyhedsbreve, på hjemmeside og Facebook.

Bestyrelsens opgave
Bestyrelsen godkender etablering af interessegrupper efter indstilling.
Bestyrelsen etablerer og vedligeholder kontakt mellem interessegruppen og Odense Symfoniorkester.

Hvad gør jeg hvis jeg vil starte en ny interessegruppe?
Kontakt bestyrelsesmedlem Peter Voss
E-mail: petervoss@kalnet.dk