Foreningen

Foreningens funktioner udføres af følgende

Bestyrelse:
Leif Møller Pedersen (Formand)
Anders Brandt (Næstformand)
Jeanette Saaby (Sekretær)
Bo Thorsen (Kasserer)
Søren Møller
Suppleanter:

Jeanette Saaby (overgået til bestyrelsen da Tinna Kruse afgået)
Mogens Hørder
OS observatører:

Eva Marie Rasmussen
Carl Sjöberg
Revisorer:

Niels Jørgen Nørgaard
Villy Petersen
Revisorsuppleant:

Anette Thysen