Formandsbrev november 2020

BEETHOVEN 250 ÅR – Overværelse af åben orkesterprøve

Odense Symfoniorkester har givet Venneforeningens medlemmer tilbud om at overvære en åben orkesterprøve, hvor orkestret ledes af dirigent Lan Shui.

Koncertprogrammet for ”BEETHOVEN 250 år” består af:

·         L.v. Beethoven: Symfoni nr. 3

·         L.v. Beethoven: Symfoni nr. 5

Vi kan ikke informere om, hvilken symfoni, der øves i prøveforløbet.

Prøven afholdes tirsdag den 1. december 2020. Tidspunktet fremgår af Nyhedsbrev sendt til foreningens medlemmer. Arrangementet er uden tilmelding, men mød venligst op i god tid.

Medarbejder fra OS byder os velkommen, introducerer prøveforløbet, informerer om de aktuelle forholdsregler vedr. Covid 19 og anviser os plads med god afstand i Koncertsalen. Vi forbliver på de anviste pladser under hele prøveforløbet.

Der er UDSOLGT til koncerten ”BEETHOVEN 250 år”, der opføres torsdag den 3. december og fredag den 4. december. Du kan læse mere om koncerten på Odense Symfoniorkesters hjemmeside:

https://www.odensesymfoni.dk/koncerter/beethoven-250-aar/

Opdatering vedr. Covid 19:

”Det et krav, at man skal bære mundbind i Koncerthuset. Mundbindet skal bæres i hele Koncerthuset (altså fra man kommer ind ad hovedindgangen, til man sætter sig på sin plads). Det er ikke et krav at bære mundbind, når man sidder på sin plads.”

Se nærmere på OS´hjemmeside:

https://odensesymfoni.dk/info/opdatering-om-coronavirus/

Venlig hilsen

Leif Møller Pedersen

Formand

.