Pressemeddelelse oktober 2019

Symfonisk samvær og sammenhold

En ny forening med passion for store kulturoplevelser har taget sine første, spæde skridt. Det er Odense Symfoniorkesters Venner, som holdt stiftende generalforsamling mandag den 26. august med et flot fremmøde i Koncerthuset. Her blev vedtægterne godkendt, kontingentet fastlagt og bestyrelsen valgt. Leif Møller Pedersen, tidligere økonomikonsulent i Odense Kommune, blev valgt som bestyrelsesformand, og derudover valgtes fire bestyrelsesmedlemmer: Tinna Olesen Kruse, adjunkt ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Søren Gersbo Møller, tidligere rådmand i Odense Kommune, Bo Thorsen, direktør i Viking Software samt Anders Brandt, lektor på SDU, Institut for Teknologi og Innovation.

Engagement er nøglen til succes

Odense Symfoniorkester glæder sig over, at så mange mødte op til den stiftende generalforsamling og markerede, at de ville støtte op om orkestret. – Vi er taknemmelige for, at vi har så mange gode venner, der vil arbejde sammen med os i den klassiske musiks tjeneste. Vi ser Foreningen Odense Symfoniorkesters Venner som et ambassadørkorps, der vil hjælpe os med at udbrede interessen for orkestret og de store symfoniske sus. Ja, vi ser dem også som medlemmer af den store OS-familie, hvor vi alle trækker på samme hammel og arbejder for at fremme den samme sag. Det betyder rigtig meget for os, siger Eva Marie Rasmussen, ledelsessekretær ved Odense Symfoniorkester.

Vigtigt med store værker

Om baggrunden for etableringen af Odense Symfoniorkesters Venner siger bestyrelsesformand Leif Møller Pedersen – Jeg ved, at det er et stort ønske fra Odense Symfoniorkester og dets medarbejdere, at det musikinteresserede publikum bakker op om orkestret og dets aktiviteter. Det er derfor min opfattelse, at det er det helt rigtige tidspunkt, at symfoniorkestret omsider får en Venneforening. Kulturlivet i Odense er sat under pres ved kommunens budgetudarbejdelse. Det samlede kulturbudget risikerer at blive reduceret til stor skade for byens kulturliv. Symfoniorkestret er desværre også omfattet af sparerunden. Vi ønsker, at Odense Symfoniorkester skal bevare og udbygge sit kunstneriske niveau og fortsat vil have en orkesterstørrelse, der gør det muligt også at spille de helt store symfoniske værker, fastslår Leif Møller Pedersen.

Støttekoncert i november

Odense Symfoniorkester har anmodet venneforeningen om at være vært for og medarrangør af en støttekoncert til fordel for musikernes videreuddannelse. Støttekoncerten med titlen EN AF OS er berammet til torsdag d. 21. november kl. 19.30 i Carl Nielsen Salen. Venneforeningens formand Leif Møller Pedersen udtrykker stor taknemmelighed over, at foreningen indenfor den første måned efter stiftelse får tildelt denne ærefulde opgave. – Vi går ind i dette samarbejde med entusiasme og vil gøre vort yderste for at løse denne opgave, således at Odense Symfoniorkester får flere frie midler til at dygtiggøre musikerne. Det gør det muligt at understøtte orkestrets i forvejen høje kvalitetsniveau og give publikum endnu bedre musikoplevelser, siger Leif Møller Pedersen.

 Specialdesignet koncert

Billetindtægten fra støttekoncerten går ubeskåret til Studie- og Udviklingsfonden ved Odense Symfoniorkester. Dirigent, solister og øvrige orkestermedlemmer stiller helt vederlagsfrit deres professionelle arbejdskraft til rådighed for koncerten. Det gælder ligeledes medarbejderne bag scenen. Odense Symfoniorkesters egen koncertmester Eugen Tichindeleanu indtager dirigentpodiet. Programmet består af en første halvdel, der indeholder musik af Mozart, Vivaldi, Hayden og Bartok, alle med suveræne solistpræstationer fra Odense Symfoniorkester. Anden halvdel af koncerten består af en til lejligheden sammensat symfoni bestående af fire enkeltsatser fra fire forskellige symfonier af fire komponister. Før, under og efter koncerten vil der være indslag, der understøtter det gode formål, som det er at give økonomisk støtte til musikernes videreuddannelse.

Har man lyst til at melde dig ind i foreningen Odense Symfoniorkesters Venner, skal man kontakte symfoni@odense.dk. Herefter vil man modtage foreningens vedtægter samt mere information fra foreningen.

Kontakt

Finn Schumacker, musikchef, e-mail: finns@odense.dk, tlf.: 6375 0065, mobil: 4036 6924

Leif Møller Pedersen, betyrelsesformand for Odense Symfoniorkesters Venner, e-mail: mp@dsa-net.dk, tlf.: 6160 1725

Tid og sted

Torsdag d. 21. november kl. 19.30

Odense Koncerthus

Claus Bergs Gade 9 5000 Odense C