Indkaldelse til generalforsamling 31. marts 2020

Bestyrelse for Odense Symfoniorkesters Venner indkalder hermed til generalforsamling ifølge foreningens vedtægter §4.:

”Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts.

Stk. 2. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med 1 måneds varsel ved e-mail til medlemmerne.”

Bemærk:
”§3. Stk2. Medlemsrettigheder forudsætter, at medlemskontingentet er betalt.” Dvs. at deltagelse i generalforsamlingen forudsætter, at der er betalt forfaldne kontingenter.

Generalforsamling afholdes tirsdag den 31. marts 2020 kl. 19.00 i Odense Symfoniorkesters kantine.

Continue reading “Indkaldelse til generalforsamling 31. marts 2020”

Pressemeddelelse oktober 2019

Symfonisk samvær og sammenhold

En ny forening med passion for store kulturoplevelser har taget sine første, spæde skridt. Det er Odense Symfoniorkesters Venner, som holdt stiftende generalforsamling mandag den 26. august med et flot fremmøde i Koncerthuset. Her blev vedtægterne godkendt, kontingentet fastlagt og bestyrelsen valgt. Leif Møller Pedersen, tidligere økonomikonsulent i Odense Kommune, blev valgt som bestyrelsesformand, og derudover valgtes fire bestyrelsesmedlemmer: Tinna Olesen Kruse, adjunkt ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Søren Gersbo Møller, tidligere rådmand i Odense Kommune, Bo Thorsen, direktør i Viking Software samt Anders Brandt, lektor på SDU, Institut for Teknologi og Innovation.

Læs mere