Formandsbrev november 2020

BEETHOVEN 250 ÅR – Overværelse af åben orkesterprøve

Odense Symfoniorkester har givet Venneforeningens medlemmer tilbud om at overvære en åben orkesterprøve, hvor orkestret ledes af dirigent Lan Shui.

Koncertprogrammet for ”BEETHOVEN 250 år” består af:

·         L.v. Beethoven: Symfoni nr. 3

·         L.v. Beethoven: Symfoni nr. 5

Vi kan ikke informere om, hvilken symfoni, der øves i prøveforløbet.

Prøven afholdes tirsdag den 1. december 2020. Tidspunktet fremgår af Nyhedsbrev sendt til foreningens medlemmer. Arrangementet er uden tilmelding, men mød venligst op i god tid.

Medarbejder fra OS byder os velkommen, introducerer prøveforløbet, informerer om de aktuelle forholdsregler vedr. Covid 19 og anviser os plads med god afstand i Koncertsalen. Vi forbliver på de anviste pladser under hele prøveforløbet.

Der er UDSOLGT til koncerten ”BEETHOVEN 250 år”, der opføres torsdag den 3. december og fredag den 4. december. Du kan læse mere om koncerten på Odense Symfoniorkesters hjemmeside:

BEETHOVEN 250 ÅR

Opdatering vedr. Covid 19:

”Det et krav, at man skal bære mundbind i Koncerthuset. Mundbindet skal bæres i hele Koncerthuset (altså fra man kommer ind ad hovedindgangen, til man sætter sig på sin plads). Det er ikke et krav at bære mundbind, når man sidder på sin plads.”

Se nærmere på OS´hjemmeside:

https://odensesymfoni.dk/info/opdatering-om-coronavirus/

Venlig hilsen

Leif Møller Pedersen

Formand

.

INDSTIL DINE FAVORITTER TIL KONKURRENCEN ”BEST OF ODENSE 2020”

Odense Symfoniorkesters Venner opfordrer vore medlemmer samt alle klassisk musik interesserede til at stemme på OS – Odense Symfoniorkester i kategorien ”BEDSTE KULTUROPLEVELSE”

OSs koncerter har i en lang periode desværre været aflyst med baggrund i Covid forholdsregler. Men når der har været fremført koncert, har det været den ”bedste kulturoplevelse” i Odense 

OS har i foråret samt i løbet sommeren fremført en række minikoncerter med en lang række af orkestrets fremragende medlemmer på Facebook.
Vi opfordrer til, at dette initiativ fra OS i denne koncertfattige tid bliver belønnet med en indstilling til fordel for OS indenfor den nye kategori, ”VIRTUELLE TILTAG”

Gå ind på Ugeavisen Odense hjemmeside og afgiv din stemme til fordel for din favorit Odense Symfoniorkester – på forhånd TAK!

Link: https://ugeavisen.dk/ugeavisenodense/artikel/s%C3%A5-er-det-nu-indstil-dine-favoritter-til-best-of-odense-2020?fbclid=IwAR1gDghehdAkPnBlASomidbr4E2ORzrIK2twcnsWdRxRS9ACYv1SdtCe3VQ

Generalforsamling aflyses

Kære medlemmer af Odense Symfoniorkesters Venner

Den 20. februar 2020 udsendte Odense Symfoniorkesters Venner indkaldelse til generalforsamling tirsdag den 31. marts 2020. Der foreligger imidlertid en ekstraordinær situation lige nu.

Vi ser os desværre nødsaget til at aflyse generalforsamlingen som direkte følge af myndighedernes tiltag i forbindelse med COVID-19 (CORONA-virus). Odense Symfoniorkester har tilsvarende aflyst alle koncerter i marts måned af samme årsag.

Vi kan som situationen er pt. ikke oplyse, hvornår generalforsamlingen kan gennemføres. Medlemmerne vil blive indkaldt i god tid. (Jfr. Foreningens vedtægter §4 stk.  Stk. 2. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med 1 måneds varsel ved e-mail til medlemmerne.)

Bestyrelsen fortsætter indtil generalforsamlingen.

Med venlig hilsen,

Bestyrelsen

Ved evt. spørgsmål, kontakt: formand@os-venner.dk

Indkaldelse til generalforsamling 31. marts 2020

Bestyrelse for Odense Symfoniorkesters Venner indkalder hermed til generalforsamling ifølge foreningens vedtægter §4.:

”Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts.

Stk. 2. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med 1 måneds varsel ved e-mail til medlemmerne.”

Bemærk:
”§3. Stk2. Medlemsrettigheder forudsætter, at medlemskontingentet er betalt.” Dvs. at deltagelse i generalforsamlingen forudsætter, at der er betalt forfaldne kontingenter.

Generalforsamling afholdes tirsdag den 31. marts 2020 kl. 19.00 i Odense Symfoniorkesters kantine.

Læs videre “Indkaldelse til generalforsamling 31. marts 2020”